Pošta


Základná škola s materskou školou


Farský úrad


Všeobecná ambulancia


Pohotovostné služby