Adresa na doručenie písomností

Obecný úrad Havaj
Havaj 13
09023 Havaj


Telefonický kontakt

Obecný úrad Havaj a matrika
tel: 054 74 952 01
fax: 054 74 952 01

Starosta obce
tel: 0907 917 630


E-mail

Všeobecné informácie: infoobechavaj.sk
Podateľňa: podatelnaobechavaj.sk
Starosta: starostaobechavaj.sk
Matrika: matrikaobechavaj.sk
Správca stránky (webmaster): webmasterobechavaj.sk

Voľby do NR SR v roku 2023
Adresa na doručenie oznámenia na delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR v roku 2023 preberá:
Stanislav Viňarský, Havaj 107, mob: 0907917630 a v jeho neprítomnosti
p. Anna Savčáková, Havaj 8, mob: 0903 574 019

Elektronická /e-mailová/ adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Voľby do NR SR v roku 2023 ako aj adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu- obechavajgmail.com