Zatiaľ nemáme v obci zriadené žiadne komisie, uvažuje sa nad zriadením poriadkovej komisie, ktorej hlavným cieľom bude zabezpečovať dodržiavanie poriadku v obci a trestať priestupky voči verejnému poriadku. V prípade potreby zriadime potrebné komisie v závislosti od diania v obci a potrieb Vás občanov.